2015.08.19 : เพิ่มหุ่นจำลอง อาจารย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ อีก 4 ท่าน

19 Aug 2015
1. ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์)
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์
3. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา
กลับ
    1. ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) 1. ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์ 3. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา