2015.06.08 : เตรียมรับเสด็จ

8 Jun 2015
Mon 2015.06.08, 10.00am -12.30pm
เตรียมรับเสด็จ
คณะทำงานเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเปิดอาคารหอสมุดและหอประวัติคณะแพทยศาสตร์
ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.2558 เวลา 14.00น.
กลับ