หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารหอสมุด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : (662) 256-4498-99, 252-7852, 254-8756

Open Map

ติดต่อทีมงานจัดทำหอประวัติ


You have some form errors. Please check below.