ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้องส่องซึ่งเป็นความภูมิใจระดับนานาชาติ

24 May 2024
2005 succeed in thyroid gland operation by laparoscopic surgery which counted as international pride.
back